Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 185
Deze week 2179
Deze maand 5343
Sinds 11-2008 1106476

Telwoorden - Numerale cardinale
 

nul   zero
één   unu
twee   doi
drie   trei
vier   patru
vijf   cinci
zes   șase
zeven   șapte
acht   opt
negen¬†¬† nouńÉ
tien   zece
elf   unsprezece
twaalf   doisprezece
dertien   treisprezece
veertien   patrusprezece
vijftien   cincisprezece
zestien   șaisprezece
zeventien   șaptesprezece
achttien   optsprezece
negentien¬†¬† nouńÉsprezece
twintig¬†¬† douńÉzeci
eenentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi unu
twee√ęntwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi doi
drie√ęntwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi trei
vierentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi patru
vijfentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi cinci
zesentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi »ôase
zevenentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi »ôapte
achtentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi opt
negenentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi nouńÉ
dertig   treizeci
eenendertig   treizeci și unu
twee√ęndertig¬†¬† treizeci »ôi doi
veertig   patruzeci
vijftig   cincizeci
zestig   șaizeci
zeventig   șaptezeci
tachtig   optzeci
negentig¬†¬† nouńÉzeci
honderd o sutńÉ
honderd en √©√©n¬†¬† o sutńÉ unu
honderdtwee√ęntwintig¬†¬† o sutńÉ douńÉzeci »ôi doi
tweehonderd¬†¬† douńÉ sute
driehonderd   trei sute
vierhonderd   patru sute
vijfhonderd   cinci sute
zeshonderd   șase sute
zevenhonderd   șapte sute
achthonderd   opt sute
negenhonderd¬†¬† nouńÉ sute
duizend   o mie
duizend en één   o mie unu
twaalfhonderddrie√ęnveertig¬†¬† o mie douńÉ sute patruzeci »ôi trei
tweeduizend¬†¬† douńÉ mii
drieduizend   trei mii
vierduizend   patru mii
vijfduizend   cinci mii
zesduizend   șase mii
zevenduizend   șapte mii
achtduizend   opt mii
negenduizend¬†¬† nouńÉ mii
tienduizend   zece mii
honderdduizend¬†¬† o sutńÉ de mii
één miljoen   un milion
één miljard   un miliard

 

 

 
Citaat van de dag

"Iedere taal geeft een unieke kijk op het leven. " - Federico Fellini -
(1920-1993)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?