Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 70
Deze week 686
Deze maand 4771
Sinds 11-2008 1228212

Telwoorden - Numerale cardinale
 

nul   zero
één   unu
twee   doi
drie   trei
vier   patru
vijf   cinci
zes   șase
zeven   șapte
acht   opt
negen¬†¬† nouńÉ
tien   zece
elf   unsprezece
twaalf   doisprezece
dertien   treisprezece
veertien   patrusprezece
vijftien   cincisprezece
zestien   șaisprezece
zeventien   șaptesprezece
achttien   optsprezece
negentien¬†¬† nouńÉsprezece
twintig¬†¬† douńÉzeci
eenentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi unu
twee√ęntwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi doi
drie√ęntwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi trei
vierentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi patru
vijfentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi cinci
zesentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi »ôase
zevenentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi »ôapte
achtentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi opt
negenentwintig¬†¬† douńÉzeci »ôi nouńÉ
dertig   treizeci
eenendertig   treizeci și unu
twee√ęndertig¬†¬† treizeci »ôi doi
veertig   patruzeci
vijftig   cincizeci
zestig   șaizeci
zeventig   șaptezeci
tachtig   optzeci
negentig¬†¬† nouńÉzeci
honderd o sutńÉ
honderd en √©√©n¬†¬† o sutńÉ unu
honderdtwee√ęntwintig¬†¬† o sutńÉ douńÉzeci »ôi doi
tweehonderd¬†¬† douńÉ sute
driehonderd   trei sute
vierhonderd   patru sute
vijfhonderd   cinci sute
zeshonderd   șase sute
zevenhonderd   șapte sute
achthonderd   opt sute
negenhonderd¬†¬† nouńÉ sute
duizend   o mie
duizend en één   o mie unu
twaalfhonderddrie√ęnveertig¬†¬† o mie douńÉ sute patruzeci »ôi trei
tweeduizend¬†¬† douńÉ mii
drieduizend   trei mii
vierduizend   patru mii
vijfduizend   cinci mii
zesduizend   șase mii
zevenduizend   șapte mii
achtduizend   opt mii
negenduizend¬†¬† nouńÉ mii
tienduizend   zece mii
honderdduizend¬†¬† o sutńÉ de mii
één miljoen   un milion
één miljard   un miliard

 

 

 
Citaat van de dag

"De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid. " - John F. Kennedy -
(1917-1963)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?