Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 109
Deze week 417
Deze maand 2546
Sinds 11-2008 947812

Telwoorden - Numerale cardinale
 

nul   zero
één   unu
twee   doi
drie   trei
vier   patru
vijf   cinci
zes   șase
zeven   șapte
acht   opt
negen   nouă
tien   zece
elf   unsprezece
twaalf   doisprezece
dertien   treisprezece
veertien   patrusprezece
vijftien   cincisprezece
zestien   șaisprezece
zeventien   șaptesprezece
achttien   optsprezece
negentien   nouăsprezece
twintig   douăzeci
eenentwintig   douăzeci și unu
tweeëntwintig   douăzeci și doi
drieëntwintig   douăzeci și trei
vierentwintig   douăzeci și patru
vijfentwintig   douăzeci și cinci
zesentwintig   douăzeci și șase
zevenentwintig   douăzeci și șapte
achtentwintig   douăzeci și opt
negenentwintig   douăzeci și nouă
dertig   treizeci
eenendertig   treizeci și unu
tweeëndertig   treizeci și doi
veertig   patruzeci
vijftig   cincizeci
zestig   șaizeci
zeventig   șaptezeci
tachtig   optzeci
negentig   nouăzeci
honderd o sută
honderd en één   o sută unu
honderdtweeëntwintig   o sută douăzeci și doi
tweehonderd   două sute
driehonderd   trei sute
vierhonderd   patru sute
vijfhonderd   cinci sute
zeshonderd   șase sute
zevenhonderd   șapte sute
achthonderd   opt sute
negenhonderd   nouă sute
duizend   o mie
duizend en één   o mie unu
twaalfhonderddrieënveertig   o mie două sute patruzeci și trei
tweeduizend   două mii
drieduizend   trei mii
vierduizend   patru mii
vijfduizend   cinci mii
zesduizend   șase mii
zevenduizend   șapte mii
achtduizend   opt mii
negenduizend   nouă mii
tienduizend   zece mii
honderdduizend   o sută de mii
één miljoen   un milion
één miljard   un miliard

 

 

 
Citaat van de dag

"Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.
Dvije stvari me ispunjavaju sve većim strahopoštovanjem i udivljenjem što ih više promišljam - zvjezdano nebo nada mnom i moralni zakon u meni. "
- Immanuel Kant -
(1724-1804)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?