Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 254
Deze week 973
Deze maand 6520
Sinds 11-2008 875125

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Tatăl nostru
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Tatăl nostru care eşti în ceruri,
sfinţească-se numele tău,
vie împărăţia ta,
facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele,
dă-ne-o nouă astăzi
şi ne iartă nouă greşelile noastre
precum iertăm şi noi greşiţilor noştri
şi nu ne duce pe noi în ispită
ci ne izbăveşte de cel rău.
Că a ta este împărăţia şi puterea şi mărirea,
acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.
Citaat van de dag

"De hel, dat zijn de anderen. " - Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?