Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 215
Deze week 801
Deze maand 3575
Sinds 11-2008 1318109

Rangtelwoorden - Numerale ordinale
 

eerste†† primul / prima m / v
tweede†† al doilea / a doua
derde†† al treilea / a treia
vierde†† al patrulea / a patra
vijfde†† al cincilea / a cincea
zesde†† al ?aselea / a ?asea
zevende†† al ?aptelea / a ?aptea
achtste†† al optulea / a opta
negende†† al nou?lea / a noua
tiende†† al zecelea / a zecea
elfde†† al unsprezecelea / a unsprezecea
twaalfde†† al doisprezecelea / a dou?sprezecea
dertiende†† al treisprezecelea / a treisprezecea
veertiende†† al paisprezecelea / a paisprezecea
vijftiende†† al cincisprezecelea / a cincisprezecea
zestiende†† al ?aisprezecelea / a ?aisprezecea
zeventiende†† al ?aptesprezecelea / a ?aptesprezecea
achttiende†† al optsprezecelea / a optsprezecea
negentiende†† al nou?sprezecelea / a nou?sprezecea
twintigste†† al dou?zecelea / a dou?zecea
eenentwintigste†† al dou?zeci ?i unulea / a dou?zeci si una
tweeŽntwintigste†† al dou?zeci ?i doilea / a dou?zeci ?i doua
drieŽntwintigste†† al dou?zeci ?i treilea / a dou?zeci si treia
vierentwintigste†† al dou?zeci ?i patrulea / a dou?zeci si patra
vijfentwintigste†† al dou?zeci ?i cincilea / a dou?zeci ?i cincea
zesentwintigste†† al dou?zeci ?i ?aselea / a dou?zeci ?i ?asea
zevenentwintigste†† al dou?zeci ?i ?aptelea / a dou?zeci ?i ?aptea
achtentwintigste†† al dou?zeci ?i optulea / a dou?zeci ?i opta
negenentwintigste†† al dou?zeci ?i nou?lea / a dou?zeci ?i noua
dertigste†† al treizecilea / a treizecea
eenendertigste†† al treizeci ?i unulea / a treizeci ?i una
tweeŽndertigste†† al treizeci ?i doilea / a treizeci ?i doua
veertigste†† al patruzecelea / a patruzecea
vijftigste†† al cincizecilea / a cincizecea
zestigste†† al ?aizecelea / a ?aizecea
zeventigste†† al ?aptezecelea / a ?aptezecea
tachtigste†† al optzecelea / a optzecea
negentigste†† al nou?zecelea / a nou?zecea
honderdste†† al o sut?lea / a o suta
honderd en eerst†† al o sut?lea unu / a o suta unu
honderdtweeŽntwintigste†† al o sut?lea dou?zeci ?i doi /
a o suta dou?zeci ?i doi
tweehonderdste†† al dou? sut?lea / a dou? sut?lea
driehonderdste†† al trei sut?lea / a trei sut?lea
vierhonderdste†† al patru sut?lea / a patru sut?lea
vijfhonderdste†† al cinci sut?lea / a cinci sut?lea
zeshonderdste†† al ?ase sut?lea / a ?ase sut?lea
zevenhonderdste†† al ?apte sut?lea / a ?apte sut?lea
achthonderdste†† al opt sut?lea / a opt sut?lea
negenhonderdste†† al nou? sut?lea / a nou? sut?lea
duizendste†† al o mielea / a o mia
duizend en eerste†† al o mielea unu / a o mia unu
twaalfhonderddrieŽnveertigste†† al o mielea dou? sute patruzeci ?i trei /
a o mia dou? sute patruzeci ?i trei
tweeduizendste†† al dou? milea / a dou? mia
drieduizendste†† al trei milea / a trei mia
vierduizendste†† al patru milea / a patru mia
vijfduizendste†† al cinci milea / a cinci mia
zesduizendste†† al ?ase milea / a ?ase mia
zevenduizendste†† al ?apte milea / a ?apte mia
achtduizendste†† al nou? milea / a nou? mia
negenduizendste†† al nou? milea / a nou? mia
tienduizendste†† al zece milea / a zece mia
honderdduizendste†† al o sut? milea / a o sut? mia
miljoenste†† al miliunulea / a miliuna
miljardste†† al miliard?lea / a miliarda

 

 

 
  2024 Harmen W. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal. " - Johann Wolfgang von Goethe -
(1749-1832)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.