Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 192
Deze week 778
Deze maand 3552
Sinds 11-2008 1318086

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Tat?l nostru
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen.
Tat?l nostru care e?ti în ceruri,
sfin?easc?-se numele t?u,
vie împ?r??ia ta,
fac?-se voia ta, precum în cer a?a ?i pe p?mânt.
Pâinea noastr? cea de toate zilele,
d?-ne-o nou? ast?zi
?i ne iart? nou? gre?elile noastre
precum iert?m ?i noi gre?i?ilor no?tri
?i nu ne duce pe noi în ispit?
ci ne izb?ve?te de cel r?u.
C? a ta este împ?r??ia ?i puterea ?i m?rirea,
acum ?i pururea ?i în vecii vecilor.
Amin.
  2024 Harmen W. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal. " - Johann Wolfgang von Goethe -
(1749-1832)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.