Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 244
Deze week 830
Deze maand 3604
Sinds 11-2008 1318138

Antoniemenwoordenboek - Dic?ionar de antonime
 

 

Een woordenboek van tegengestelde begrippen.

 

 

aanwezig - afwezig prezent - absent
abstract - concreet abstract - concret
actief - passief activ - pasiv
altijd - nooit mereu - niciodat?
begin - eind început - sfâr?it
behaard - kaal p?ros - chel
beloning - straf recompens? - pedeaps?
berg - dal munte - vale
binnen - buiten în?untru - afar?
blij - treurig fericit - trist
breed - smal lat - strâmt
dag - nacht zi - noapte
dichtbij - ver aproape - departe
dik - dun gras - slab
eb - vloed flux - reflux
eerste - laatste primul - ultimul
engel - duivel înger - diavol
ergens - nergens undeva - niciunde
gebrek - overvloed lips? - abunden??
geluk - pech noroc - ghinion
geven - nemen a da - a lua
gewoon - bijzonder obi?nuit - apart, unic
gezond - ziek s?n?tos - bolnav
gierig - vrijgevig zgârcit - darnic
goed - fout bine - gre?it
goed - kwaad bine - sup?rat
goed - slecht bun - r?u
groot - klein mare - mic
hard - zacht tare - moale
heel - kapot intreg - buc??i
hemel - hel rai - iad
herinneren - vergeten a aminti - a uita
hoog - laag înalt - scund
huwelijk - scheiding c?s?torie - divor?
iemand - niemand cineva - nimeni
individu - samenleving individual - impreun?
ingang - uitgang intrare - ie?ire
innerlijk - uiterlijk intern - extern
jong - oud tân?r - b?trân
komen - gaan a veni - a pleca
kopen - verkopen a cump?ra - a vinde
lachen - huilen a râde - a plânge
lang - kort scurt - lang
letterlijk - figuurlijk textual - figurativ
leven - dood via?? - moarte
licht - donker lumin? - întuneric
liefde - haat dragoste - ur?
links - rechts stânga - dreapta
maken - breken a repara - a strica
mannelijk - vrouwelijk masculin - feminin
meer - minder mai mult - mai pu?in
modern - ouderwets modern - vechi
moedig - laf curajos - la?
moeilijk - makkelijk greu - u?or
mooi - lelijk frumos - urât
nat - droog ud - uscat
natuur - cultuur natur? - cultur?
niet - wel nu - da
onder - boven sub - deasupra
oorlog - vrede razboi - pace
oorzaak - gevolg cauz? - consecin??
open - dicht deschis - închis
opkomst - ondergang r?s?rit - apus
oud - nieuw vechi - nou
overal - nergens peste tot - nic?ieri
progressief - conservatief progresiv - conservativ
recht - krom drept - oblic
rijk - arm bogat - s?rac
rijkdom - armoede bog??ie - s?r?cie
samen - alleen împreun? - singur
schoon - vies curat - murdar
schuldig - onschuldig vinovat - nevinovat
slim - dom inteligent - prost
snel - langzaam repede - u?or
soms - vaak câteodat? - adesea
spreken - zwijgen a vorbi - a t?cea
stad - platteland la ora? - la ?ar?
sterk - zwak puternic - slab
stilstand - beweging nemi?cat - în mi?care
stilte - lawaai t?cere - zgomot
theorie - praktijk teorie - practic?
tijdelijk - eeuwig temporar - pe veci
toegestaan - verboden permis - interzis
veel - weinig mult - pu?in
veilig - gevaarlijk în siguran?? - în pericol
verleden - toekomst trecut - viitor
verstand - gevoel în?elepciune - sentiment
vol - leeg plin - gol
voor - tegen pentru - împotriv?
voordeel - nadeel avantaj - dezavantaj
vraag - aanbod cerere - ofert?
vriend - vijand prieten - du?man
vroeg - laat devreme - târziu
warm - koud cald - rece
water - vuur ap? - foc
werknemer - werkgever angajat - patron
winnen - verliezen a câ?tiga - a pierde
winst - verlies câ?tig - pierdere
zoet - zuur dulce - acru
zwaar - licht greu - u?or
zwart - wit negru - alb

 

 

 
  2024 Harmen W. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap.

Citaat van de dag

"Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal. " - Johann Wolfgang von Goethe -
(1749-1832)

Snelkoppelingen en mededelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.